Yoga

Yoga betekent éénwording. Het verbinden van lichaam en geest. Jezelf meer verbinden met je ziel en van daaruit leven. Yoga is een bewustwordingsproces dat je héél dicht bij jouw eigen natuur brengt.

Doordat we voortdurend indrukken en prikkels van buitenaf krijgen raken we afgeleid van ons innerlijk weten en identificeren we ons vooral met ons fysieke lichaam, ons ego, onze cognitieve kennis en het tastbare om ons heen. Door wat minder gehecht te zijn aan al het zichtbare raken we meer betrokken bij ons innerlijk weten. Als je regelmatig de aandacht naar binnen richt, door middel van het beoefenen van yoga, zal je merken dat gedachten verminderen en er daardoor ruimte gemaakt wordt maakt voor impulsen vanuit jouw geestelijk weten, er ontstaat onderscheidingsvermogen. Zo zal je leren meer intuïtief en vanuit het hart te leven. De keuzes die je maakt, de woorden die je gebruikt en al het werk dat je verricht, zullen meer authenticiteit en bezieling hebben. Hierdoor zal jij jezelf gegarandeerd beter gaan voelen.

Yogas Citta Vritti Nirodhah
Yoga is het onder controle brengen van de wijzigingen van het denken